Pro vita mundi

1. díl
Doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D.

„Proti přitažlivosti zemské, do výšky volím pád.“

Mezi nejzajímavější osobnosti současného křesťanského života u nás nepochybně patří Jaroslav Max Kašparů. Někteří o něm dokonce říkají, že je tak trochu renesanční osobnost. Jen málokdo je obdařen takovou touhou po vzdělání s úmyslem obětovat to všechno službě Bohu i bližním. Ve všech oborech své činnosti je výjimečný - původně stomatolog, nyní jako psychiatr, jáhen, pedagog a autor populárních publikací.