Muzikanti hrajte

Střihový pořad pro milovníky dechovky. Provází Eva Veselá.