Pro vita mundi

P. Vojtěch Kodet

„Ke zralému lidství patří umění naslouchat volání slabých.“                                                                                                             P. Vojtěch Kodet

„Zvěstovat evangelium srozumitelným jazykem a v moci Boží, pomáhat konkrétním lidem v problémech, které jim brání v životě s Bohem a vytvářet společenství lidí, kteří jsou schopni křesťanství žít nejen individuálně, ale také ve společných vztazích a vzájemné spolupráci.“  Těmito slovy by se dal vyjádřit životní program hosta pořadu PVM, P. Vojtěcha Kodeta.