Pro vita mundi

117. díl
Ing. Stanislav Stebel

„Duchovní probuzení.“
Stanislav Stebel pochází z rodiny, která zažila období tzv. duchovního probuzení na Slezsku. V pořadu Pro vita mundi vysvětlí, o co vlastně tenkrát šlo a bude také vyprávět o možnostech ekumenické spolupráce v evangelizační činnosti.
Hlavním představitelem celoevropské evangelizace ProChrist je německý evangelický luterský farář Ulrich Parzany, který dne 4. 12. 2008 navštívil, spolu s předsedou Ekumenické rady církví ThDr. Pavlem Černým, ThD a Ing. Stanislavem Steblem, předsedou ProChrist v ČR, Mons. kardinála Miloslava Vlka.
Ulrich Parzany informoval pana kardinála o přípravách další evropské evangelizace ve dnech 30.3. -6. 4. 2009. Kardinál Vlk zdůraznil, že jako křesťané reprezentující různé církve máme důležité věci společné: Bibli jako Boží slovo, Ducha svatého a Nicejsko-cařihradské vyznání víry. To skýtá silný základ pro naši spolupráci při sdílení evangelia o Ježíši Kristu s lidmi v sekulární společnosti dnešní Evropy.