Pro vita mundi

140. díl
Kostelník František Polster ze Strážnice /1928-2010/

Jednou z nejdůležitějších služeb v církvi je
služba kostelníka. Jsou to často lidé v pozadí, ale bez jejich služby
bychom se neobešli. Pan František Polster ze Strážnice byl kostelníkem padesát
let a než si ho Pán povolal, nikdo mu jinak neřekl než „strýc kostelník“.