BET LECHEM - vnitřní domov

19. díl
Nepomucenum - český ostrov v římském moři

Jana Studničková a Otakáro Schmidt
pro cyklus Bet-Lechem natáčeli před velikonoci roku 2011 v Římě,
přesněji na českém ostrově v římském moři, v legendárním kněžském
semináři, zvaném Nepomucenum.

Papežská kolej Nepomucenum není studentskou kolejí v běžném slova smyslu. Je především kněžským seminářem, tedy studentskou komunitou,
kde se připravují mladí muži, seminaristé, k budoucímu poslání
katolických duchovních (kněží). Kromě nich zde žijí také někteří vybraní
mladí kněží, kteří v Římě studují, aby dosáhli odborného vzdělání v
různých teologických vědách. V koleji se také realizují různé krajanské aktivity, setkání, přednášky apod., a v neposlední řadě Mše svaté v českém jazyce (ty bývají o prvních nedělích v měsíci, během akademického roku, tedy od října do června).Papežská kolej Nepomucenum
(italsky Pontificio Collegio Nepomuceno) je seminář pro české
bohoslovce v Římě, který byl založen jako česká kolej Bohemicum 4.
listopadu 1884. Ve 20. letech 20. století získala kolej novou budovu,
Nepomucenum, slavnostně otevřenou v roce svatováclavského jubilea 1929.