Na pořadu rodina

20. díl
Mladé manželství v dnešní době?

Manželé Hlaváčovi se rozhodli vstoupit do manželství pro dnešní dobu v neobvyklé době. V mladém věku, navíc zapřažení do studia. Proč se k tomuto důležitému životnímu rozhodnutí odhodlali?

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Vaše patnáctiletá dcera se hluboce zamilovala. Jak zareagujete? Jste schopni respektovat její citové prožívání?

Jste naklonění pro manželství studentů? Podpoříte je i v případě, dají-li přednost manželství před žitím na hromádce?

Jak docházíte ke shodě v rozhodnutí o početí dítěte? Vyhovuje vám používaný způsob regulace početí?