Zpravodajské Noeviny

05. 1. 2016

REPORTÁŽE

Papež František v roce 2016

Se začátkem nového roku začaly papeži Františkovi další pracovní povinnosti. Je zaneprázdněn dlouhou řadou projektů a plánů.

Události v uplynulém roce

Zprávy o papeži Františkovi plnily novinové titulky téměř každý den roku 2015. Nejdůležitější byly ty dobré z nich.

Zahájení tříkrálové sbírky

Požehnáním koledníkům v kostele svatého Tomáše a slavnostním průvodem tří králů a jejich družiny s charitními kasičkami začala v Praze letošní Tříkrálová sbírka. Její organizátoři doufají, že se ani letos nezastaví trend stoupajících výnosů tradiční celonárodní sbírky.

Žehnání koledníkům

Tuto sobotu se v chrámu Svatých andělů strážných ve Veselí nad Moravou sešli koledníci Tříkrálové sbírky pro jižní část olomoucké arcidiecéze. Při mši svaté jim požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Vánoční koncert

Spolek vdaných žen Plkotnice uspořádal v kostele svaté Ludmily v Suché Lozi Vánoční koncert nazvaný "Narodil se nám Spasitel". Vystoupili na něm místní soubory, jednotlivci i zdejší schola. Diváci se mohli zaposlouchat nejen do koled klasických, ale novodobých.

Koncert BROLNu

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a dětský sboreček u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřekách společně uspořádali vánoční koncert, který se uskutečnil v Konventním sále Milosrdných bratří.

Živý betlém

Už ve třináctém století se díky svatému Františkovi z Assisi objevila tradice živých betlémů. Příběh starý přes dva tisíce let každoročně ožívá na různých místech celého světa, kde si lidé připomínají Ježíšovo narození. Vytrubováním koled z kostelní věže byl zahájen Živý betlém v Otrokovicích.

VE ZKRATCE

• Přes 330 tisíc dětí v těchto dnech v německých diecézích se zpěvem přináší do domácností radostné poselství o Kristově narození a současně vybírá příspěvky do sbírky, věnované potřebným dětem v Bolívii. Koledníky přivítala i německá kancléřka Angela Merkelová, jejich dílo požehnal papež František. Už tradičně je možné na začátku potkat je nejen v Německu, ale i v jiných německy hovořících oblastech.

• Papež František navštívil v pondělí soukromě Greccio v diecézi Rieti. Františkánské poutní místo je proslulé tím prvním živým betlémem, který v roce 1223 připravil svatý František z Assisi. Důvodem papežovy návštěvy byla osobní modlitba. Nejprve navštívil jeskyni první jesličkové slavnosti, kde setrval v modlitbě. Setkal se s místní františkánskou komunitou a ve zdejším kostele krátce pozdravil stovku mladých, účastnících se tamního diecézního setkání.

• Ve španělské Valencii proběhlo tradiční Evropské setkání mládeže ekumenické komunity Taizé. Program byl zaměřen na prameny víry, prohloubení našeho porozumění Božímu milosrdenství a hledání způsobů, jak o něm svědčit svým životem. Prior ekumenické komunity Taizé předal účastníkům pozdravy od papeže Františka a dalších náboženských představitelů. Koncem roku 2016 se mladí sejdou v lotyšské Rize.

• Papež František vyzval k hlubšímu prožívání Svatého roku milosrdenství. Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži proto připravují hned několik aktivit na celý rok. Patří mězi ně pravidelná společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, tematické adorace, pomoc potřebným nebo návštěvy opuštěných. V plánu jsou také duchovní cvičení a několik poutí ke Svatým branám – do Říma, Assisi nebo pěší na Svatý Hostýn.

• Na svátek patrona katedrály svatého Štěpána zahájil provoz Biskupský pivovar v Litoměřicích. Jeho technologické vybavení bylo pořízeno z prostředků majetkového vyrovnání. První pivo uvařené přímo na místě se jmenuje Štěpán a je dvanáctkou plzeňského typu. Pivovar s restaurací se nachází v Diecézním domě kardinála Trochty. V den zahájení provozu ho navštívil biskup Jan Baxant se svými hosty.

• Ve věku devětasedmdesáti let zemřel evangelický teolog, profesor Univerzity Karlovy a duchovní Českobratrské církve evangelické Pavel Filipi. Jako praktický teolog se věnoval liturgice. Jeho knihy Křesťanstvo, Hostina chudých nebo Pozvání k oslavě ovlivnily několik generací studentů teologie i členů církve. Rozloučení s profesorem Filipim proběhne 7. ledna v českobratrském kostele v Praze na Vinohradech.

Z DIÁŘE

Praha, 9. ledna

Ministrantské setkání pro mladší

Ministrantské setkání mladších kluků na téma „Jak to bylo s hvězdou“ se koná v pražském kostele svaté Voršily. Na programu je mše svatá, nácvik ministrantské služby i soutěže nebo fotbálek.

Hať, 10. ledna

Novoroční koncert

V novoročním koncertu v kostele svatého Matouše v Hati zazní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Zpívat bude haťský chrámový sbor, ženský pěvecký sbor Canticorum z Havířova a sólisté.

Brno, 10. ledna

Tříkrálový koncert

Ve Tříkrálovém koncertu, který je součástí Tříkrálové sbírky, zahrají Javory, Pavel Šporcl, Kašpárek v rohlíku, Beata Bocek a Pavel Helan. Moderují Martina Kociánová a Jan Čenský.

Filipov, 13. ledna

Slavnostní mše svatá

Poutní místo spjaté se zjevením Panny Marie dne 13. ledna před 150 léty oslaví 13. ledna 150. výročí události. Pouť v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů začíná už ve čtyři ráno.

Plzeň, 13. a 14. lednaBenefiční koncerty

V plzeňské kavárně Jabloň zahraje balkánské a gypsy rytmy kapela Los Gádžos. V závěrečném koncertu Tříkrálové sbírky pak v Anděl music baru vystoupí kapela MeloDive.

Pardubice, 16. ledna

Setkání pro ženy

Ženy a dívky jsou zvány na duchovní setkání na téma: "Přijímat a projevovat milosrdenství…“. Přednášku, modlitbu i biblické tance povedou sestry z Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. 

Praha, 18. ledna

Ekumenická slavnost

Ekumenická slavnost s nejvyššími představiteli křesťanských církví se bude konat v kostele svatého Vojtěcha v Praze-Dejvicích. Předsedat jí bude kardinál Duka, kazatelem je Petr Procházka.

Praha, 18. ledna

Benefiční koncert v Kobylisích

Na benefičním koncertu v pražském Salesiánském středisku mládeže vystoupí Prague Cello Quartet. Mladí profesionální violoncellisté hrají různé hudební žánry ve vlastních úpravách.