Zpravodajské Noeviny

12. 1. 2016

REPORTÁŽE

 

Křest v Sixtinské kapli

Papež František sloužil v neděli ve vatikánské Sixtinské kapli mši svatou s udílením křtu. V homilii rodičům připomněl, že víra je tím nejlepším dědictvím, jaké mohou svým dětem dát.

 

Odpustky ve Svatém roce milosrdenství

Nezapomeňte: Pána nikdy neunavuje odpouštět. Ale my jsme někdy moc unaveni na omluvu. Pro katolíky je Svatý rok milosrdenství dobou usmíření s Bohem.

 

Tříkrálová sbírka 2016

Ještě pár dnů můžeme přispívat do kasiček koledníků Tříkrálové sbírky na pomoc lidem v nouzi. Největší dobročinnou sbírku u nás pořádá Charita České republiky. Většina jejího výnosu pomáhá potřebným v místě, kde se peníze vyberou.

 

Leprosarium Agua de Dios v Kolumbii

Území Agua de Dios v Kolumbii je synonymem lidského neštěstí. Koncem devatnáctého století se tu salesiánští misionáři snažili vybudovat infarstrukturu, která i dnes zmírňuje odloučení a bolest lidem zasažených leprou.

 

Modlitební konference v Třinci

Evangelizační centrum v Třinci zahájilo nový rok tradiční modlitební konferencí. Lidé se sešli ve Sborovém centru Hutník k modlitbě za církev, misijní místa a celý národ. Zamýšleli se také nad tématem Já a můj soused.

 

Sedm set let od narození Karla IV.

V letošním roce uplyne sedm set let od narození Karla IV. K významnému výročí se bude konat řada kulturních, akademických i vědeckých akcí.

 

Gospel v novém roce

V novoročním koncertu skupiny P.O.T.R.K. si k irské hudbě odskočilo několik členů souboru Keep smiling gospel. Milovníci gospelové muziky se při té příležitosti také dověděli, že v řijnu přijede do Orlové opět britský zpěvák a lektor David Daniel.

 

 

VE ZKRATCE

 

•  Ani v letošním roce neslavili svátek Narození Páně řeckokatolíci na Ukrajině v míru. „Prožíváme nejtěžší humanitární krizi od druhé světové války,“ řekl Vatikánskému rozhlasu nejvyšší představitel ukrajinské řeckokatolické církve arcibiskup Sviatoslav Ševčuk. Připomněl, že kvůli válce musely opustit své domy více než dva miliony Ukrajinců. Před svátky apeloval na křesťanské rodiny, aby u svátečního stolu připravily místo i pro uprchlíky.

 

•  Dvoutýdenní pouť relikvií sv. Terezie z Lisieux začala v Bratislavě, kde je převzali slovenští řeholníci od francouzské komunity bosých karmelitánek. Nejprve ostatky světice zavítaly do farnosti Sedmibolestné Panny Marie a do katedrály sv. Martina. Po požehnání růží byly převezeny do Močenku. Jen v prvním dnu je uctilo na třicet tisíc lidí. Do 24. ledna budou ostatky sv. Terezie z Lisieux putovat po celém Slovensku.

 

•  Představitelé anglikánských komunit z celého světa debatují v Canterbury o své budoucnosti a jednotě anglikánské církve. Zasedání probíhá v přítomnosti dvou významných relikvií z dob počátků evangelizace Anglie. Jde o pastorál papeže Řehoře Velikého, který byl do Anglie zapůjčen římským klášterem sv. Řehoře, a evangeliář, který tento papež věnoval sv. Augustinovi a který je trvale uložen v Cambridge.

 

•  Tři desítky jezuitů se shromáždily na Velehradě v rámci svého výročního provinčního setkání. Po zahájení a modlitbě přednesl provinciál Josef Stuchlý zprávu o uplynulém období svého působení v čele provincie. Další náplní setkání byly také neformální rozhovory a diskuse nad vybranými tématy, jimiž se představený českých jezuitů aktuálně zabývá. Součástí provinčního setkání byl i výlet do Vídně s bohoslužbou za nová povolání.

 

•  Výstava „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ je k vidění do 13. března ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Představuje umění z oblasti Krušných hor od třináctého do šestnáctého století. Výstavu tvoří více než dvě stě exponátů, mimo jiné velkých křídlových oltářů, deskových a knižních vyobrazení, soch či výrobků uměleckých řemesel. Nejvíce exponátů zapůjčily farnosti litoměřické diecéze a biskupství.

           

•  Výtvarné práce dětí zaslané do soutěže Naše společná planeta vyhodnotila porota tvořená pracovníky Charity, pedagogy základních škol a výtvarnicí Martinou Trchovou. Soutěž s podtitulem Na jedné lodi motivovala žáky základních škol k hledání odpovědi na některou z aktuálních otázek, například Proč lidé opouštějí svou zemi, kde se narodili a žili? Ocenění vítězům budou slavnostně předána ještě v lednu.

  

Z DIÁŘE

Velehrad, 17. ledna

Seminář duchovního filmu

Filmový seminář v sále kardinála Špidlíka na Velehradě pokračuje projekcí a výkladem k francouzskému filmu Příběh Marie. Lektorem semináře je doc. Vladimír Suchánek.

 

Zábřeh, 17. ledna

Salesiánská misie v Bulharsku

P. Jiří Svoboda a P. Petr Cvrkal přijedou z Bulharska do Zábřeha sloužit bohoslužby a odpoledne budou v Katolickém domě přednášet o dvacetiletém působení salesiánů v této zemi.

 

Praha, 19. ledna

Koncert duchovní hudby

Letos první koncert duchovní hudby v rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ rozezní pražský kostel Panny Marie Pod řetězem. Účinkují Vilém Hofbauer, Aneta Schwarzová a Petr Čech.

 

Ostrava, 20. ledna

Vyzvi je a poraž

Lednový Večer mladých v Ostravě se ponese v duchu velkých výher i proher. Každý může prokázat své schopnosti v různých disciplinách, hrách a soutěžích. Program začne mší svatou.

 

Olomouc, od 22. ledna

Kurz přípravy na manželství

Kurz přípravy na manželství v Olomouci povedou zkušené manželské páry. Náplní jsou čtyři večerní přednášky na různá témata, plnění úkolů v páru i jednoduché domácí úlohy.

 

Svatý Hostýn, 22. - 24. ledna

Duchovní obnova

Na duchovní obnovu na téma „V Ježišově škole: zakusit milosrdnou Boží lásku“ zve Matice Svatohostýnská. Obnovu v Roce milosrdenství povede sestra premonstrátka Siarda L. Trochtová.

 

Deštné v Orlických horách, 22. – 24. ledna

Snowboard víkend

Na snowboardovém víkendu v Deštném se účastníci dovědí o snowboardingu mnohé, ale hlavně si zajezdí a zkusí i skoky. Podle organizátorů se může za víkend naučit jezdit i úplný nováček.

 

Police nad Metují, 23. ledna

Michal Kavaliér …

Vernisáží začne první samostatná výstava stavitele papírových modelů Michala Kavaliéra - Malý velký muž papírového světa v Čechách. Program pokračuje autorským čtením Anny Birke-Semerákové.