Zpravodajské Noeviny

14. 1. 2016

REPORTÁŽE

 

První kniha papeže Františka

Kniha detailně popisuje některá stěžejní témata papežova pontifikátu, zejména téma milosrdenství. Odtud její název: „Boží jméno je milosrdenství“.

 

Audience pro diplomatický sbor

Vždy v lednu zve papež do Vatikánu všechny akreditované velvyslance, aby jim popřál do nového roku.

 

Výročí baziliky minor ve Filipově

U příležitosti 150. výročí zjevení Panny Marie ve Filipově se konala poutní mše svatá v tamní bazilice minor. V nejmladším mariánském poutním místě litoměřické diecéze se konají pravidelné česko-německé mše svaté i varhanní koncerty.

 

Novoroční koncert v Uherském Brodě 

V novoročním koncertu v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě účinkoval komorní orchestr Collegium Classic a zpěvačka Barbora Čechová. Zazněly skladby předních světových místrů, například Maurice Ravela nebo Giacoma Pucciniho.

 

Regiontour 2016

Veletrh cestovního ruchu Regiontour probíhá do konce týdne v Brně. Expozice Církevní turistika opět prezentuje poutní místa v naší zemi, kostely a další církevní památky či zajímavosti.

 

Dívčí katolická škola - chráněná dílna

Osmého ledna byla slavnostně otevřena a požehnána chráněná dílna dívčí katolické střední školy v Praze. Uplatnění v ní najdou absolventky školy, které mají kvůli svému handicapu na trhu práce jen minimální možnosti, ale také další mladé invalidní ženy.

 

Výstavy v Ostravském muzeu 

Do konce února jsou v Ostravském muzeu vystaveny fotografie Jindřicha Štreita. Zachycují děti, které se léčí zejména po mozkové obrně i láskyplnou péči jejich rodičů. Souběžně v muzeu probíhá výstava ruských pravoslavných ikon z českých a moravských muzeí včetně málo známé sbírky Ostravského muzea.

 

 

VE ZKRATCE

 

•  Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů bude probíhat od 18. do 25. ledna. Jeho mottem je verš: „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“. Věřící tedy budou tentokrát spojovat modlitby za to, aby jako křesťané naplňovali poslání hlásat mocné skutky Boží. Program modlitebního týdne letos připravili věřící z Lotyšska. Také v naší zemi se budou v jeho průběhu konat četné ekumenické bohoslužby a setkání.

 

•  Podle organizace Open Doors, která sleduje pronásledování křesťanů na celém světě, se loni téměř zdvojnásobil počet těch, kteří byli pro svou víru zabiti. Pronásledování křesťanů se stalo intenzivnějším, nikdy dříve jich nebylo na útěku z domovů takové množství. Zemí s nejvyšší mírou pronásledování je už počtrnácté Severní Korea. Podle odhadů je v tamních pracovních táborech internováno na sedmdesát tisíc křesťanů.

 

•  Prezident Slovenské republiky Andrej Kiska přijal v Bratislavě koledníky Dobrej noviny. Obdoba naší Tříkrálové sbírky probíhá na Slovensku ve vánoční době a její výtěžek podporuje rozvojové projekty v Africe. Ve stejný den se uskutečnilo rovněž tradiční novoroční setkání slovenského prezidenta se zástupci církví a náboženských společností a později také se zástupci muslimské komunity na Slovensku.

 

•  U příležitosti novoročního setkání s novináři udělil kardinál Dominik Duka medaili biskupa Antonína Podlahy bývalému šéfredaktorovi Katolického týdeníku Antonínu Randovi. Antonín Randa pracuje v Katolickém týdeníku patnáct let, od letošního prvního ledna je ředitelem marketingu a komunikace. Je také spoluzakladatelem a předsedou sdružení Cesta 121, které pomáhá stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi.

 

•  Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka navštívil Domov seniorů v Uhlířských Janovicích, který má více než sto padesát obyvatel. Při prohlídce domova se seznámil také s moderním rehabilitačním vybavením, které pomáhá klientům udržovat zdravotní kondici. V nedávno vybudovaném centru požehnal novou kapli a spolu s ředitelkou domova a místním farářem se zúčastnil debaty o aktuálních tématech.

 

•  Broumovský klášter prošel v roce 2014 rozsáhlou revitalizací za téměř čtvrt miliardy korun. Většina z této částky pocházela z evropských zdrojů. V loňském roce do obnoveného kláštera zavítalo rekordních více než šedesát tisíc návštěvníků od nás i ze zahraničí. Kromě prohlídky barokní národní kulturní památky se mohli zúčastnit i různých kulturních a vzdělávacích akcí. Klášter je pro turisty otevřený po celý rok.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Praha, 18. ledna

Večer pro Karla IV.

Večer pro Karla IV. se uskuteční v prostorách Muzea Karlova mostu. Hovořit, recitovat a zpívat bude Milena Steinmasslová a Hana Sar Blochová, která slovo doprovodí hrou na gotickou harfu.

 

Brno, 19. ledna

Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Brně se uskuteční v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Zúčastní se zástupci farností, náboženských obcí a sborů osmi církví.

 

České Budějovice, 21. ledna

Setkání s Jindřichem Štreitem

Setkání s Jindřichem Štreitem se uskuteční v Galerii Mariánská v Českých Budějovicích, kde je do konce února vystaven jeho fotografický cyklus Kde domov můj.

 

Tábor-Klokoty, 23. ledna

OMI-Birthday party

Oslavy dvoustého výročí společného života bratrů oblátů začnou přednáškou a eucharistií. Odpoledne mši svatou celebruje biskup František Radkovský. Proběhne i dražba na pomoc uprchlíkům.

 

Praha, 23. ledna

Zlatá Praha

Benefiční společenský večer s tombolou a půlnočním překvapení se koná v sokolovně v Praze 9. Výtěžek bude věnován na pokračování projektu „Automobil pro lékaře v africkém Fontem”.

 

Velehrad, 24. ledna

Pouť za jednotu křesťanů

Hlavním celebrantem mše svaté ve velehradské bazilice bude olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Při pouti Za jednotu křesťanů bude také otevřena Svatá brána Roku milosrdenství.

 

Brno, 29. - 31. ledna

Milosrdným bratrem na víkend

Netradiční víkend pro mladé muže, kteří  hledají své povolání, pořádají milosrdní bratři v Brně. V jeho průběhu mohou poznat řádovou spiritualitu hospitality a vyzkoušet si život v komunitě.

 

Krásná Lípa, do 11. března

Pověsti o poutních místech Šluknovska

Putovní komiksová výstava o sakrálních památkách Šluknovska se zastavila v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Autorem keseb je Petr Herold a textů Rostislav Křivánek.