Pro vita mundi

Msgre. Josef Veselý

" Ne nám, Pane, ne nám..." Na pronásledování křesťanů není nic zvláštního. Zvláštní je s jakou důvěrou, odevzdaností a vděčností berou tito hrdinové víry svůj kříž a následují Ježíše Krista. Jedním z nich je i Mons. Josef Veselý, kterému se právě ve vězení dostalo přímo prorockého poznání.