Pro vita mundi

Mons. František V. Lobkowicz

"Pro život světa."
Prvním hostem, kterého si reverend Jaroslav Kratka pozval do studia, je sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze. František Václav Lobkowicz si za své biskupské heslo zvolil italské Pro vita mundi, tedy česky Pro život světa. Náš pořad si toto heslo propůjčil a na naší obrazovce se s ním budete setkávat při povídání nejen s naším jediným premonstrátským biskupem.