Pro vita mundi

P. Radim Hložánka

Kriminály pro mě byly největším projevem Boží dobroty. Díky Bohu za ně. Hostem pořadu je bývalý politický vězeň P. Radim Hložánka, farář ve farnosti Svatobořice - Mistřín a kanovník kroměřížské kapituly. Retrospektivní pohled do života katolického kněze, který byl odsouzen v 50. letech a vězněn 11 let a v 80. letech na 20 měsíců. Trest si odpykal v Plzni na Borech. Byl aktivní ve vydávání samizdatů. V roce 2002 se stal kanovníkem kroměřížské kapituly.