Outdoor Films s Josefem Wágnerem

6. díl
Do hlubin země

Josef Wágner
se zabývá speleologií a fotografováním od roku 1968. V roce 1971
založil v Bohumíně speleologickou organizaci ORCUS Bohumín a
vede ji dodnes. Organizoval více jak 50 mezinárodních
speleolo-alpinistických expedicí do nejvýznamnějších krasových
oblastí naší planety. Při těchto výpravách, které nejčastěji
směřovaly do oblasti Kavkazu a Krymského poloostrova, byly
objeveny desítky nových propastí a jeskyní. Řadu expedic vedl i
do severských oblastí Skandinávského poloostrova i do oblastí
vysokohorského krasu Alp a Pyrenejí a jiných krasových lokalit
světa.

Jeho fotografická a filmová tvorba je spojena se
speleologickou a expediční činností, je zaměřena na ochranu a
dokumentaci životního prostředí. Publikoval v řadách odborných
časopisů u nás i v zahraničí. J.
Wágner je autorem knihy „Jeskyně
Moravskoslezských Beskyd“
a
dokumentárních filmů: „Kde
spí netopýři“
nebo „Emine
Bojir Chasar – pokladnice krasu“
atd.
Kromě řady výstav u nás, vystavoval např. v Itálii - Terst,
na Ukrajině - Simferopol, Arandě de Duero, Bielsko - Biale.