Pohřeb P. Roberta Mayera OFMConv.

S vírou v život věčný, přislíbený zmrtvýchvstalým Kristem, oznamujeme, že věčným a milosrdným Otcem byl povolán jeho věrný služebník

P. Mgr. Robert Maria Mayer OFMConv.

člen řádu minoritů, farář z chrámu sv. Janů v Brně, kostela sv. Gotharda v Modřicích a sv. Markéty v Přízřenicích.

Zemřel 5. února 2016, ve věku 41 let na následky tragické události.

Pohřební mše svatá a rozloučení se zesnulým se bude konat ve čtvrtek 11.2.2016 ve 13 hodin v minoritském kostele v Brně. Tělesné pozůstatky budou uloženy v hrobce v podzemí kostela sv. Janů.