Satelitní digitální příjem DVB-S

Nastavení příjmu televize Noe ze satelitu Astra 3B:

Televize Noe vysílá v paketu CS Link i Skylink nekódovaně s těmito parametry :

  • pozice: 23,5 stupně východní délky (23,5°E)
  • kmitočet: 12 363 MHz
  • polarizace: V (vertikální)
  • FEC (Viterbiho poměr): 3/4
  • symbolová rychlost: 29 500 Msymb/s
  • modulace: DVB-S2 / 8PSK
  • průměr parabolické antény: nejméně 60 cm

Pro zajištění satelitního příjmu televize Noe je nutný digitální satelitní DVB-S2.

Pro příjem programů z družice je potřeba nainstalovat venkovní parabolu na pevný držák - na zeď pomocí výložníku, na střešní stožár, atd. Na tomto místě je důležité připomenout dodržení zásad pro ochranu před úderem blesku, obzvláště při umístění na střechu! Družice Astra 3A je umístěna ve výšce 36000km nad rovníkem na 23.5° východní délky, proto je nutné umístit parabolu tak, aby měla nestíněný výhled na jih. Signál dopadá shora pod úhlem asi 30°, vztaženo k zemskému povrchu. (Případná překážka ve směru příchodu signálu musí být nižší než polovina vzdálenosti mezi parabolou a touto překážkou.)

Pro vlastní nastavení je kromě satelitního přijímače spojeného s konvertorem (LNB) připevněným na parabole nutný televizor s video vstupem (konektor SCART, CINCH, nebo HDMI), který je s přijímačem propojen příslušným kabelem. Dále je vhodné mít kompas nebo alespoň znát jižní směr. Protože je při nastavování nezbytný přímý kontakt s televizorem, musíte si přijímač s televizorem umístit do blízkosti paraboly. Pokud to není možné, poproste o spolupráci dalšího člověka.

Podrobný návod na nastavení paraboly pro příjem televize Noe najdete na stránkách Radia Proglas.

Obecný návod pro nastavení paraboly můžete najít na serveru zabývajícím se digitálním příjmem: www.digizone.cz.

Mapa pokrytí signálem ze satelitu ukazuje možnost přijímat televizi Noe i Radio Proglas v celé Střední Evropě:

Signál ze satelitu je samozřejmě možné využít i pro televizní kabelové rozvody, například v těch městech nebo obcích, které si samy zřídily kabelové rozvody pro obecní rozhlas nebo dokonce televizi. Usilujeme také o to, aby velké kabelové společnosti zařadily naše vysílání do své nabídky. Úspěch této aktivity závisí z velké části na zájmu, který projeví naši případní budoucí posluchači. Takže i vy se můžete přičinit o zařazení televize Noe a Proglasu do kabelového rozvodu