I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Televize Noe na základě mnoha dotazů našich diváků zakoupila práva k vydání úspěšného cyklu rozhovorů novinářky Judyty Syrek s laskavým a moudrým otcem Leonem Knabitem z Benediktínského opatství v Týnci u Krakova. Cyklus si zde můžete objednat.

V podvečer 24. června zasáhlo jih Moravy ničivé tornádo. Zpustošilo vše, co mu přišlo do cesty: rodinné domy, zahrady, budovy škol, firmy, kostely i přilehlou krajinu. V některých obcích zmizely části ulic, zůstaly jen ruiny. Z minuty na minutu přišlo mnoho lidí o střechu nad hlavou. Pár hodin po katastrofě i v následujících dnech byla vyhlášena řada sbírek a otevřeny transparentní účty na pomoc postiženým lidem. Níže přinášíme některé z nich.