I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

19. února 2024 nás po dlouhé těžké nemoci opustila milá kolegyně Renáta Skřivánková. V síle křesťanské naděje však očekáváme spojení v modlitbě.

Přinášíme vzpomínku P. Leoše, ředitele Tv Noe a medailonek Renátky, který jste na našich obrazovkách mohli vidět v pátek 23. února v pořadu Živě s Noe.

Renátka byla pro nás pro všechny inspirací a příkladem žité, hluboké víry. 
Vnímám ji jako skvělou architektku, pečlivou produkční, laskavou ženu smíru a pokoje a ženu, která milovala Boha v druhých lidech. Když ji potkala nemoc, nehroutila se pod její tíží, ale o to víc se zajímala o dění v Noe a usilovně se modlila za nás za všechny. Věřím,  že v ní máme velkou přímluvkyni v nebi.

o. Leoš