k případu závažného deliktu kněze ostravsko-opavské diecéze

V neděli 27. 10. jsem byl informován o závažném deliktu kněze ostravsko-opavské diecéze, který se odehrál v sousedním Polsku. Tento kněz, který pro nás externě pracoval a vedl náboženskou redakci, byl s okamžitou platností zbaven veškeré služby v televizi NOE.
Televize NOE se ve svém vysílání snaží stavět na stranu obětí jakýchkoli sexuálních deliktů a trestných činů. O to více je pro nás bolestivé, že se takového jednání dopustil jeden z našich spolupracovníků.
V hluboké víře v nekonečné Boží milosrdenství prosím o modlitbu.

P. Leoš Ryška SDB,
ředitel televize NOE