I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Všichni diváci, kteří od čtvrtku 29. října 2020 nebo od neděle 1. listopadu 2020 nemohou přijímat televizi Noe musí projít všechny naladěné kanály, jestli není Tv Noe již naladěná jinde. Pokud ji nenajdou, je potřeba spustit na televizoru automatické ladění a znovu naladěné programy prohledat.

Důvodem je to, že na základě příslušné části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz a v souladu s Vládou ČR schváleným nařízením o technickém plánu přechodu pro vypnutí vysílačů DVB-T došlo k vypnutí všech vysílačů Regionální vysílací sítě MUX8 a k ukončení televizních programů, obsažených v této síti. Současně došlo k vypnutí systému DVB-T2 MUX-22 a všichni by měli mít možnost chytat nás v DVB-T2 v multiplexu MUX-23.