I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Všichni jsme společně na cestě

Evropské synodální setkání se konalo v Praze v Hotelu Pyramida od 5. do 11. února letošního roku.

První část Evropského synodálního setkání proběhla od 5. do 9. února. Během intenzivních čtyř dnů delegáti při pracovních zasedáních postupně představovali 39 národních zpráv k otázkám dokumentu pro kontinentální etapu synody. Následně, rozdělení do 13 skupin, pokračovali v reflexi „o intuicích, které rezonují, napětích a rozdílech, prioritách a výzvách, které je třeba sdílet s ostatními církvemi." Při společných mších svatých a modlitbách  pamatovali na Ukrajinu, na oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii či na jednotu křesťanů. K delegátům v Praze se připojilo ještě 270 účastníků online. Průběh zasedání bylo možné sledovat v online streamu. Šlo o delegáty národních biskupských konferencí, kteří byli rozděleni do 12 skupin a výstupy své práce také přeložili plénu.

„Tématem našeho setkání je synodalita a myslím, že jsme zakusili plody vzájemného naslouchání s ostatními. Zakusili jsme, že jsme rodina, církev, laici, muži a ženy, zasvěcené osoby a biskupové. A zažili jsme, co je to rodina na evropské úrovni," uvedl ve své závěrečné řeči arcibiskup Gintaras Grušas, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE).

Redakční výbor na závěr předložil  shromáždění návrh finálního dokumentu, který nebyl předem připravován, ale vznikal postupně až v průběhu setkání. Jedná se o dokument „prozatímní", který ještě bude předmětem několika změn a bude redakčně upraven. Následně se rozešle všem účastníkům k případné další revizi, a až poté se předá generálnímu sekretariátu Synody.

Mezi závěry dokumentu mimo jiné stojí, že je potřeba prohloubit teologii synodality a teologii formace v synodalitě. Jedním z návrhů také je, aby se podobné setkání, na němž by se sešli biskupové a laici, konalo pravidelně, alespoň jednou za deset let.

Druhá fáze Evropského synodálního setkání probíhala od 10. do 11. února také v Praze za účasti již jen předsedů evropských biskupských konferencí.
Plně znění závěrečného dokumentu je možné si přečíst zde.
Zdroj: cirkev.cz

Televize Noe reflektuje synodální cestu v pořadu Sním s Ním, vysílaném každé třetí pondělí v měsíci. V pondělí 20. února od 20.30 hodin se můžete těšit na premiérový díl. Ve videotéce pak naleznete odvysílané díly.