I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Společnost TELEPACE s.r.o., Kostelní náměstí 1839/2, 702 00 Ostrava, Ič: 26849755, provozuje podnikovou dětskou skupinu s názvem: Dětská skupina Noe.

Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011579

Vedoucí: Kamila Tempírová, tel: 775 126 068

Provozní doba po-pá od 07.30-15.30

Realizace projektu: 06/2019 až 05/2022