I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Milí přátelé,
po několika letech přicházíme s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho výsledky nám pomohou ke zmapování a zdokonalení vysílání, zlepšení programové skladby i ke zlepšení vlastní propagace.

Došlé odpovědi budou slosovány v pátek 24. dubna 2020 v pořadu Noemova pošta. Losovat se bude o třídenní pobyt v Poutním domě sester trapistek v Neveklově - Poličanech (u Benešova) pro 2 osoby a o dárkové balíčky klášterních produktů.
Děkujeme vám, že nám pomáháte zlepšovat naše vysílání. Vážíme si vaší ochoty.
Označte jednu nebo více odpovědí.
Označte jednu nebo více odpovědí.
Označte jednu nebo více odpovědí.
Napište název stanice a název pořadu