I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V lednu nás navštívil P. Peter Krenický, slovenský kněz-misionář působící už 30 let na Ukrajině.
V rozhovoru s Jankem Ženatým popisuje život na Ukrajině v době války, své zajetí ruskými vojáky a Boží blízkost, kterou v tom čase prožíval, ale zmiňuje také možnosti pomoci.
V současné době je jakousi spojkou mezi okupovaným východem Ukrajiny a farnostmi z Česka a Slovenska. Svým farníkům z východu se dále snaží pomáhat. 

Finanční podporu lze poslat na č.ú.: 1975790043/0800
Z peněz budou zakoupeny mimo jiné také léky a oblečení pro zraněné vojáky a civilisty na frontě a v polních nemocnicích.

Pokud vám rozhovor s tímto mimořádným mužem utekl, můžete si jej pustit v našem videoarchivu nebo na YT:

O činnosti P. Krenického jste se mohli dočíst i v nedávném vydání Katolického týdeníku: https://katyd.cirkev.cz/vydani-20240213/publicistika/v-zajeti-me-buh-zbavil-strachu_20899 

P. Krenický se svým působením na Zakarpatské Ukrajině výrazně zasloužil nejen o obnovu katolické církve v této zemi, ale prostřednictvím řady humanitárních projektů pomohl velikému zástupu lidí v jejich materiální a duchovní bídě. Je iniciátorem a následně dlouholetým garantem mnoha humanitárních projektů realizovaných na Ukrajině pod záštitou Charity ČR.

Po sedmnáctiletém působení v Tjačivském rajonu na Zakarpatské Ukrajině odešel o 2 000 km dál na východ do Zaporožské oblasti, kde od roku 2010 působil ve městě Melitopol ležícího blízko Azovského moře. Po vypuknutí války v únoru 2022 se město brzy dostalo pod kontrolu ruské armády. P. Peter Krenický byl na podzim 2022 ruskými vojáky zajat a mučen. Nakonec se mu po prožitých velkých útrapách podařilo dostat do bezpečí a zůstává na Zakarpatské Ukrajině.

https://www.tvnoe.cz/porad/39280-zive-s-noe-rozhovor-p-peter-krenicky