I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Přešel jsem hranici

Dokumentaristika

Premiéra: 3.1.2013

Výroba: 2012

Záměrem dokumentárního filmu o Titus Zemanovi je představit divákovi tohoto vzácného salesiána, který navzdory nepříznivým okolnostem a politické situaci v 50. letech minulého století, i za cenu riskování života pomáhá mladým adeptům na řeholní život naplnit jejich sen studovat teologii v Itálii a stát se tak kněžími a řeholníky.

Po likvidaci klášterů bezpečnostními složkami v dubnu 1950 v Československu, otec Titus Zeman spolu s dalším spolubratrem otcem Ernestem Macákem a profesionálními převaděči organizují první útěk desetičlenné skupiny spolubratrů, kterým se přes řeku Moravu, Vídeň, napříč Alpami podaří uniknout až do Turína - kolébky salesiánské společnosti, kde mladí salesiáni pokračují již v započaté řeholní formaci.

Otec Titus Zeman se po krátkém odpočinku znovu vrací na Slovensko, aby začal s přípravou a organizováním útěku druhé, dvacetičlenné výpravy, která také přejde hranice.

Třetí, dvacetidvoučlenná výprava však ztroskotala u rozvodněné řeky Moravy, šestnáct bylo zadrženo, vyslýcháno a odsouzeno na dlouhá léta vězení. Jedním z nich byl i otec Anton Srholec a Ing. Brychta, kteří jsou poslední žijící svědkové této události.

Druhou linii filmu tvoří příběh tří mladých adeptů na řeholní život spolu s dalšími čtyřmi salesiány. Tito se rozhodnou prožít "dobrodružství" Zemanových výprav a v jeho stopách putovat ze Šaštína, přes řeku Moravu, Rakousko, Alpy až do Turína. V jejich zážitcích je převyprávěný také příběh jejich předchůdců z padesátých let.

Ve filmu také hovoří rodinní příslušníci Tituse Zemana (sestra a synovec), také i vicepostulátor procesu blahořečení Tituse Zemana, otec Jozef Slivoň.

Dokumentaristika

Premiéra: 3.1.2013

Výroba: 2012