I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Jana Dominika Bohušová - dominikánka

Dokumentaristika

Premiéra: 13.2.2013

Výroba: 2012

S.M. MUDr. Dominika Jana Bohušová OP, řádová sestra Marie doktorka Dominika Jana Bohušová – dominikánka sekretářka Dominika kardinála Duky. 

Narodila se 21.12.1954 ve Frýdku-Místku v rodině Ing. Ericha Bohuše a Marie Bohušové jako třetí dítě se staršími sourozenci Marií a Janem.  Ve Frýdku-Místku také absolvovala základní (1961-1970) a středoškolské vzdělání, které ukončila maturitou na Gymnasiu Petra Bezruče v roce 1974.

1974-1975 absolvovala zimní semestr Hutní fakulty VŠ Báňské v Ostravě a v letním semestru byla přijata do nultého ročníku Fakulty dětského lékařství UK Praha a pracovala ve Fakultní nemocnici Pod Petřínem. V r. 1975 byla přijata na fakultu dětského lékařství - FDL UK Praha k řádnému studiu, které ukončila promocí 8.7.1981. Lékařskou praxi nastoupila 1.9.1981 ve Frýdku-Místku na dětském odd. (nemocnice s poliklinikou) atestaci I. st. z pediatrie absolvovala 31.3.1984 v Ostravě. V té době pracovala na dětském středisku jako ambulantní pediatr v Šenově, okres Frýdek-Místek. Atestaci II. st. z pediatrie složila 25.3.1988 v Praze a pracovala jako dětský lékař neonatologického úseku gyn. por. odd. NsP Frýdek-Místek s pracovním zařazením okresního neonatologa do 28.6.1991.

21.8.1988 v Plzni tajně složila doživotní sliby poslušnosti, chudoby a čistoty formujících se rozjímavých sester sv. Dominika, 19.3.1989 na Moravci byla tajně přijata do noviciátu mnišek dominikánek. Od 1.8.1991 do 31.10.1991 byla ve formaci v noviciátě kláštera mnišek dominikánek ve Św. Anně u Częstochowé v Polsku a 21.12.1991 složila časné sliby mnišek dominikánek v Praze u sv. Jiljí. 8.12.1998 složila slib Zasvěcených panen v Hradci Králové v katedrále Svatého Ducha.

Od roku 1991 je dosud ve službách dominikánského řádu, 1991-1997 v klášteře sester dominikánek v Praze, 1997-1998 v klášteře sester dominikánek ve Znojmě, 1998 – 2010 na biskupství v Hradci Králové asistentkou biskupa královéhradeckého a nyní od roku 2010 asistentkou arcibiskupa pražského Dominika kardinála Duky OP v Praze.

Hudební a výtvarné nadání zapojuje v rozličných formách. Rozjímání křížové cesty vydala tiskem společně s grafikou Jany Bergerové v r. 2011.

Těžištěm života je modlitba a oběť pro spásu duší, svaté kázání v duchu „Contemplata aliis tradere“ s heslem „In Spiritu Veritatis“.

Dokumentaristika

Premiéra: 13.2.2013

Výroba: 2012