I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Svatí Cyril a Metoděj

Dokumentaristika

Premiéra: 9.3.2013

Výroba: 2012

Oba bratři pocházeli ze Soluně. Cyril, vlastním jménem Konstantin, se narodil kolem r. 827 jako nejmladší ze sedmi dětí. Byl vychován v Konstantinopoli, kde působil v diplomatických službách. Jeho starší bratr Metoděj, rodným jménem snad Michal, byl úředníkem státní správy na území obydlené Slovany, kolem r. 840 se ale stal mnichem a přijal jméno Metoděj.

Oba bratři byli vysláni jako misionáři k Chazarům (asi kolem r. 860), ale r. 863 na žádost knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu. Aby jejich mise byla úspěšná, zavedli do bohoslužeb slovanský jazyk, pro který Konstantin vytvořil vlastní písmo a s jeho pomocí přeložil do staroslovanštiny téměř celý Nový Zákon, žalmy a misál, Metoděj přeložil životopisy církevních otců a nechal přeložit zbytek bible (kromě knih Makabejských).

Po několikaletém působení na Velké Moravě odjeli bratři do Říma (asi r. 867). Docílili příslibu papeže Hadriána II., že slovanská řeč bude uznána za další liturgický jazyk (tehdy byly v západní církvi jako liturgické jazyky uznávány pouze řečtina a latina), a Metoděje papež vysvětil na kněze. Před návratem na Velkou Moravu však Konstantin onemocněl a 14. února 869 zemřel – před smrtí ještě stačil vstoupit do kláštera a přijmout řeholní jméno Cyril.

Metoděj byl vzápětí jmenován arcibiskupem Panonie (část Maďarska, Velká Morava a část Rakouska) se sídlem na Velehradě (není jisté, zda je totožný s dnešním Velehradem na Moravě). Po návratu na Velkou Moravu jej však salcburský arcibiskup nechal uvěznit, neboť Panonii považoval za své misijní území. Metoděj se dostal na svobodu až po více než dvou letech na zákrok papeže Jana VIII., který jej potvrdil v úřadě a potvrdil i slovanský liturgický jazyk.

Metodějovou smrtí 6. dubna 885 končí i období slovanské liturgie na Velké Moravě (v Čechách se na některých místech udržela až do 11. století). Jeho žáci (asi 200 kněží, jáhnů a podjáhnů) museli opustit Velkou Moravu a uchýlili se do Bulharska a Chorvatska; staroslovanský jazyk (v upravené podobě) dosud žije v pravoslavné liturgii slovanských zemí.

Úcta sv. Cyrila a Metoděje se šířila z jihovýchodní Evropy postupně do celé církve; papež Jan Pavel II. je prohlásil spolupatrony Evropy. Jejich svátek si připomínáme 5. července.

Dokumentaristika

Premiéra: 9.3.2013

Výroba: 2012