I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Jiří Fuchs - filosof

Dokumentaristika

Premiéra: 10.6.2015

Výroba: 2015

Po revoluci působil 16 let u pražských dominikánů jako lektor filosofie. V Praze v Emauzích vedl 20 let semináře v Občanském institutu. Od roku 2007 je lektorem filosofie Academia Bohemica, kde vede internetové kurzy filosofie. Učil na Vysoké škole Cevro v Jungmanově ulici v Praze a vedl kurzy pro veřejnost v Brně a v Děčíně. Jiří Fuchs má čtyři syny, z nichž jeden je v noviciátu v opatství trapistického Kláštera Matky Boží v Novém Dvoře. Od roku 1997 je šéfredaktorem Distance – revue pro kritické myšlení, kde také pravidelně publikuje. Krom toho hraje v kapele Distance a píše pro ni politicky nekorektní texty.

Je logicky udržitelné, když se někdo sám označuje za pravicového konzervativního tradicionalistu či křesťanského konzervativce, a přitom hájí Evropskou unii? Tedy konstruktivistický projekt, který popírá přirozené jednotky, jako jsou národy, vystupuje proti tradiční rodině a zarputile propaguje ideologii genderismu, multikulturalismu, politické korektnosti… Britský katolický konzervativec John Laughland víceméně říká, že marxismus, který vznikl na Západě, infikoval Rusko, kde pak vládl bolševismus. Zatímco se ale Rusko po rozpadu SSSR a jelcinovském chaosu za Putina určitým způsobem vrací k tradičním hodnotám rodiny, pravoslaví a vlastenectví, na Západě v průběhu studené války zvítězil neomarxismus.

Z pohledu pravicového konzervativního tradicionalisty je tedy putinovské Rusko rozhodně pravicovější, konzervativnější než současný Západ.“


Dokumentaristika

Premiéra: 10.6.2015

Výroba: 2015