Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Noční univerzita

prof. Cyril Höschl - Neurobiologie úzkosti

Vzdělávací pořady

Premiéra: 23.11.2016

Výroba: 2016

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., (1949, Praha) je psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Vystudoval FVL UK, obor všeobecné lékařství, které absolvoval v roce 1974. Již na fakultě pracoval dva roky v biochemickém ústavu u profesora Jana Štěpána, jednoho ze zakladatelů české osteologie. Psychiatrii se původně nechtěl věnovat – uvažoval o vnitřním lékařství či farmakologii. V roce 1982 obhájil kandidátskou práci (CSc.) z oboru neuroendokrinologie. Roku 1988 ukončil habilitační řízení (doc.) a v roce 1991 byl jmenován profesorem psychiatrie Univerzity Karlovy. V roce 1990 získal titul doktor věd (DrSc.). Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty UK (1990–7) a v období 1997–2003 zde působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. V letech 2007–8 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 2008–9 v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). Mezi roky 2004–2011 byl předsedou České lékařské akademie. Byl a je členem řady vědeckých, redakčních a edičních rad a vědeckých organizací. Je držitelem řady vědeckých ocenění a autorem rozsáhlé publikační práce.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 23.11.2016

Výroba: 2016