I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zahrada Mariánská

Hudba - vážná

Premiéra: 14.4.2017

Výroba: 2017

Komponovaný pořad Zahrada Mariánská nabízí jedinečné propojení hudby a poezie v podání varhaníka Jaroslava Tůmy a herce Josefa Somra. Právě druhý jmenovaný by se letos v dubnu dožil 90. narozenin, i proto jsme se rozhodli zařadit tento pořad jako vzpomínku na jeho herecké mistrovství, za které obdržel mnohá ocenění například Cenu Thálie, Českého lva nebo medaili za zásluhy z rukou prezidenta ČR. Interiér Sněmovního sálu arcibiskupského zámku v Kroměříži rozezní v jeho podání verše básnické prózy Julia Zeyera s názvem Zahrada mariánská a dále pak verše spojené se skladbou pojmenovanou Sedm posledních slov vykupitelových na kříži z pera Josepha Haydna. 

Účinkující umělci:

Účinkují: Jaroslav Tůma - kladívkový klavír, Josef Somr - recitace

Jaroslav Tůma (nar. 1956 v Praze) je přední český varhaník, cembalista a hráč na klavichord a další historické nástroje, improvizátor, skladatel a pedagog. Absolvoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění u profesorů Milana Šlechty a Zuzany Růžičkové. Od roku 1990 vyučuje na pražské AMU. Rád koncertuje na historických nástrojích či jejich kopiích a věnuje se i restaurování historických varhan a zvukové dokumentaci. Ve svých recitálech ale také pravidelně uvádí hudbu 20. století.

Josef Somr (nar. 1934 ve Vracově a zemřel 2022 v Nemocnici na Pleši) absolvoval brněnskou JAMU. První angažmá měl v Českém Těšíně, poslední v Národním divadle, odkud odešel v roce 2001. V současné době spolupracuje například s Divadlem Viola. Josef Somr ztvárnil desítky nezapomenutelných postav v televizi i filmu. Je držitelem Ceny Thálie (za inscenaci The Gin Game), Českého lva (za mimořádný přínos pro českou kinematografii) i prezidentem udělené medaile Za zásluhy (v roce 2005).

Uvedená díla:

Zahrada mariánská (Julius Zeyer) tato báseň vznikla při autorově pobytu v jihočeských Vodňanech. Zeyer často trávil čas s místním lékárníkem Heritesem a básníkem Mokrým a procházeli se po vodňanském okolí a zvláště si zamilovali poutní místo Lomec. Právě zde sepsal básník jedno ze svých velkých děl Zahradu mariánskou o životě Panny Marie, a říká se, že zdejší sestry františkánky dodnes uchovávají sochu Madony, zdobící kdysi výklenek vodňanského Zeyerova domu U čápů.

Sedm posledních slov vykupitelových na kříži (Joseph Haydn) tato skladba kdysi posloužila v katolické katedrále v Cádizu v roce 1787 jako mezihra při efektně zaranžované velkopáteční bohoslužbě. Autor ji napsal na přání místních kanovníků, kteří si přáli vytvoření sedmi pomalých meditativních hudebních vět, z nichž každá by představovala jednu ze sedmi posledních vět Ježíše Krista. Skladba tedy ilustruje slova, jež podle textu Bible pronesl Kristus na kříži v posledních okamžicích svého pozemského života. Joseph Haydn dokončil tuto skladbu v roce 1785. V rámci tohoto komponovaného pořadu zazní skladba v autorizované klavírní úpravě. 


Hudba - vážná

Premiéra: 14.4.2017

Výroba: 2017