I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

50 let Boží milosti

Dokumentaristika

Premiéra: 15.3.2019

Výroba: 2019

Dům Setkávání ve vesnici Travná, v malebném údolí Rychlebských hor slouží už přes 50 let mladým lidem z různých církví i různých zemí. I když mnozí již zestárli, přesto se o prázdninách roku 2018 sjeli na místo, které vzniklo díky evangelickému faráři Adolfu Petrovi, aby se znovu setkali a společně děkovali Bohu.

Dokumentaristika

Premiéra: 15.3.2019

Výroba: 2019