I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Světlo pro Evropu

Speciál - Mezináboženský dialog

Publicistika

Premiéra: 25.5.2019

Výroba: 2019

V Evropském parlamentu působí skupina poslanců, kterým není lhostejný život duše evropských občanů. Pravidelně se setkávají s představiteli náboženského života a diskutují s nimi věcně a nezaujatě palčivé otázky
dnešního světa. Pracovní skupina pro mezináboženský dialog se pravidelně setkává se zástupci křesťanských denominací i dalších světových vyznání. Televize Noe navštívila jednání představitelů tří celosvětově nejvýznamnějších náboženských směrů, které pořádala tato pracovní skupina při poslaneckém klubu ELS a natočila zde speciální díl pořadu Světlo pro Evropu.

Publicistika

Premiéra: 25.5.2019

Výroba: 2019