I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

P. Anton Srholec

Publicistika

Premiéra: 7.12.2013

Výroba: 2008

,,Matka Tereza v mužském přestrojení.“ Tak o něm píší studenti ve svých slohových či diplomových pracích. Sám se prokládá za jednoduchého člověka, přesto, že je vzdělaný a ovládá několik cizích řečí. Se srdcem na dlani je připravený pomáhat každému bez rozdílu. Když komunisté rozpustili řády, pokusil se ilegálně překročit státní hranice, aby mohl studovat teologii v Itálii. Chytili ho a dostal dvanáct let. Oseděl si deset, ale většinou v uranových dolech v Jáchymovských koncentračních lágrech. Po propuštění ještě dalších deset let musel pracovat manuálně. Až v roce 1969 se mu splnila touha studovat teologii v Římě, kde jej na kněze 17. května 1970 vysvětil sám papež Pavel VI.P. Anton Srholec už není nejmladší, ale jeho smýšlení a hlavně jeho oči říkají pravý opak.

Publicistika

Premiéra: 7.12.2013

Výroba: 2008