I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

14. 7. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 14.7.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE

 

Varhany pro svatou Zdislavu

Kostel svaté Zdislavy v Prostřední Bečvě má nové píšťalové varhany. Při slavnostní mši svaté je požehnal olomoucký emeritní biskup Josef Hrdlička.

 

Cyrilometodějské dny v Těrchové

V Terchové se konaly Cyrilometodské dni a zároveň oslava 440. výročí obce. Těrchová byla v roce 1990 prvním místem na území tehdejší České a Slovenské federativní republiky, kde se konaly Cyrilometodské dni.

 

50 let kněžství Mons. Jozefa Jaraba

Padesát let svého kněžství oslavil v těchto dnech profesor Jozef Jarab. V době totalitního režimu prošel nejednou tvrdou zkouškou.

 

Stěhování arcibiskupské knihovny v Praze

Pražské arcibiskupství  začalo stěhovat svou knihovnu do nedalekého Strahovského kláštera, ve kterém budou knihy nově zpřístupněny veřejnosti. Jedná se o deset a půl tisíce vzácných historických svazků. Návštěvníci Strahovského kláštera si je budou moci prohlédnout za dva roky.


Roudnický divadelní festival

Bývalý augustiniánský klášter u kostela Narození Panny Marie v Roudnici byl o víkendu i s přilehlou zahradou zcela zaplněn milovníky divadla. Divadelní společnost OLDstars tu pořádala festivalovou přehlídku nové tvorby malých divadel, jejíž výtěžek bude již po několikáté věnován na opravu kláštera.


Varhanní léto na Petrově

V Brně odstartoval čtvrtý ročník varaního léta na Petrově. Koncerty v katedrále se budou konat vždy ve čtvrtek.


Koncert v bazilice ve Staré Boleslavi

Díla Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta, Johana Sebastiána Bacha a Georga Fridricha Händla rozezněly prostory baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Koncert varhaníka Ondřeje Valenty a sopranistky Kristýny Kůstkové uspořádala Kapitula Kosmy a Damiána.
Z DIÁŘE

 

Bystré, 16. - 19. července

Karmelská pouť

Na tradiční Karmelskou pouť zve farnost Bystré u Poličky. V neděli bude mši svatou za poutníky celebrovat generální vikář Jan Paseka a za manžele a rodiny P. Petr Glogar.


Jablonné v Podještědí, 18. července

Letní pouť rodin a nemocných

Letní pouť rodin a nemocných ke svaté Zdislavě se koná v Jablonném v Podještědí. Poutní mši svatou v bazilice minor bude celebrovat biskup Jan Vokál, udělí také svátost nemocných.


Nové Město nad Metují, 18. července

Muzejní staročeské trhy

Na Muzejních trzích v Novém Městě nad Metují budou k vidění ukázky řemesel a dovedností, pro děti budou rukodělné dílničky. Do konce září je v muzeu výstava Kouzelný svět hraček.


Skoky, 19. července

Karmelská pouť a barokní koncert

Tradiční Karmelská pouť se bude konat v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách. Po ukončení mše svaté bude v kostele koncert německých hudebníků v rámci česko-bavorského barokního festivalu.


Zlín, 19. července

Milované město

Na benefičně-evangelizační večer ve Zlíně zve Nadační fond Credo. Program se propojí modlitby a vystoupení českých a slovenských umělců. Samostatný recitál bude mít zpěvačka Dasha.


Praha, 23. července

Meditatio

Letní slavnosti staré hudby v Praze zahájí koncert v kostele Panny Marie Na Slovanech. Účinkovat budou pěvci Vojtěch Semerád, Ondřej Holub a Tomáš Král za doprovodu bassa continua.


Sněžné, 25.7. - 2. srpna

Akademické týdny

Kulturně-vzdělávací setkání v obci Sněžné v Orlických Horách je otevřené všem, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí ani k sobě. Nabídne přednášky, diskuze, bohoslužby, koncerty a mnoho dalšího.


Manětín a okolí, 26. 7. – 2. srpna

S křížovkami na cestách

Na netradiční duchovní obnovu jsou zvány svobodné dívky od 18 do 35 let. Cesty krásnou přírodou Manětínska je povedou k rozjímání a úžasu nad krásou a dobrotou Boží.
Zpravodajství

Premiéra: 14.7.2020

Výroba: 2020