I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

13. 1. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 13.1.2021

Výroba: 2021

Slavnost Zjevení Páně v Betlémě

Slavení Zjevení Páně neboli Tří králů začalo v Betlémě již 5. ledna slavnostním přivítáním kustoda Svaté země. O den později následovalo procesí křížovou chodbou kostela svaté Kateřiny až k jeskyni Narození Páně.


Vysvětlovat Vánoce židovské veřejnosti

Profesorka z Tel Avivu Jiska Harani napomáhá již mnoho let mezináboženskému dialogui. O Vánocích nabízí speciální online komentáře, kde vysvětluje významy a symboly křesťanské půlnoční mše pro židovskou veřejnost.


Vánoce u pravoslavných křesťanů

6 ledna slavili Vánoce východní křesťané. Do baziliky Narození Páně v Betlémě přišli představitelé pravoslavných církví.


O jesličkách II

Ve druhém díle seriálu o historii a původu jesliček se spolu s otcem Francescem Pattonem zaměřujeme na evangelium svatého Matouše, jenž podává svědectví o příchodu tří mudrců přinášejících zlato, kadidlo a myrhu Ježíškovi.

Zpravodajství

Premiéra: 13.1.2021

Výroba: 2021