I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bratr oheň: Když nás povolá František

Pořady pro děti

Premiéra: 5.2.2023

Výroba: 2003

Antonín, portugalský kněz, vstoupil mezi františkány. Spolu s bratrem Gerardem odešli do Maroka hlásat evangelium. Tam je přivítal Don Lorenzo, bohatý kupec a přítel královny, který jim nabídl pohostinství. Antonín začal pomáhat chudým, ale těžká nemoc ho donutila vrátit se zpět do vlasti. Během cesty zasáhla loď, která jej převážela, bouře. Gerard zemřel. Antonín přežil a byl přijat do františkánského kláštera na Sicílii. Poté František všechny bratry povolal do Assisi na generální kapitulu. Tam Antonín poprvé spatřil budoucího světce. 

Pořady pro děti

Premiéra: 5.2.2023

Výroba: 2003