I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bratr oheň: Stigmata z Verny

Pořady pro děti

Premiéra: 26.3.2023

Výroba: 2003

Františka a Dominika povolal do Říma kardinál Ugolino a požádal je, aby umožnili bratřím z jejich řádů se podílet na řízení církve, jakmile budou vysvěceni na biskupy. Oba budoucí světci to odmítli a dali přednost tomu, aby bratři z jejich řádů nadále pracovali jako žebraví řeholníci, bez jakýchkoli poct a sláv. Na zpáteční cestě František vymyslí Chvalozpěv stvoření. Po mnoha naléháních ze strany papeže a Kláry, František podstoupí operaci šedého zákalu, aby se mu vrátil zrak.

Pořady pro děti

Premiéra: 26.3.2023

Výroba: 2003