I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře

Kde zní zpěv, tam dobrý lid bytuje… CM Troják

Zábava

Premiéra: 11.4.2024

Výroba: 2024

Valašská Bystřice je známá svými dosud přetrvávajícími tradicemi. Když se před více než 30ti lety rozhodli manželé Adamcovi tuto tradici nést dále, bylo to s ideou, aby budoucím generacím dělaly písně a tance radost a byly moudrým průvodcem v životě, podobně jako jim byly dány věnem od jejich předků, když sami vyrůstali. S takovým přístupem žije další desítka rodin v této malebné obci. Na tradiční akce pořádané založením souborem Troják  se dodnes těší spousta rodáků i přistěhovalých. Je to živé nehmotné dědictví vypadající neměnně, avšak ve své podstatě je stále proměnlivé, zpracováním nové, lidmi a nositeli tradic znovu ovlivněné a s nimi tak úzce spjaté...Hosty dalšího dílu pořadu U NÁS jsou manželé Adamcovi, jejich dcera Petra Dostálová, Dalibor Štrunc a muzikanti, zpěváci i tanečníci souboru Troják z Valašské Bystřice. Ke sledování zve Magdalena Múčková.

Zábava

Premiéra: 11.4.2024

Výroba: 2024