I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

BET LECHEM - vnitřní domov

Leopold Mandič - svatý (zpovědník z Padovy)

Dokumentaristika

Premiéra: 26.1.2011

Výroba: 2011

Během putování po Itálii, kde jsme točili dokument Otakára Marii Schmidta o sv. Františkovi (Blázen z La Verny), jsme se ocitli v krásném italském univerzitním “městě mediků”, kde se narodila i moje babička, v Padově. Tam jsme objevili v kapucínském konventu ono poutní místo sv. Leopolda Mandiče, kde s námi s italskou energií P. Roberto, kněz kapucín, člen padovského konventu rozmlouval právě o tomto malém, ale srdcem velkém světci, zde působícího v malé cele na náměstí S. Croce nedaleko katedrály sv. Antonína Paduanského, ve které trávil většinu svého života zpovídáním. Jako by šel po stopách sv. Františka, milující všechno tvorstvo, obdařen božím darem prozřetelnosti konal zázraky a naplněn velkou láskou ke svým bratřím a všem lidem, kteří k němu utíkali, aby jim svátostí smíření a milosrdenstvím pomáhal snad k věčnému životu. Jiří Bonaventura Štivar - provinční vikář, kvardián, národní asistent SFŘ z Kláštera kapucínů nám pak už v češtině v Brně vyprávěl o jeho životní cestě z dalmatské Boce Kotorské, kde se narodil, do kapucinského semináře, až do působení v padovském konventu. Sv. Leopold měl touhu propojovat východní a západní křesťanství, ortodoxní a katolické a tato misionářská touha se naplnila v oné malé zpovědnici, kde “východem” se stal každý člověk, který přišel žádat o duchovní pomoc. Tyto dvě výpovědi navzájem dokreslují obraz vnitřního domova tohoto Bohem a lidem milovaného laskavého světce. Uvidíte také hrané scény znázorňující dobovou zpověď Leopolda Mandiče. Příjemné podívání přeje spoluautorka cyklu a režisérka Bet-Lechem Jana Studničková

Dokumentaristika

Premiéra: 26.1.2011

Výroba: 2011