I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pražská Loreta

Dramatická tvorba

Premiéra: 6.4.2012

Výroba: 2011

Pražská Loreta  - barokní stavba se širokým průčelím a hodinovou věží. Každou hodinu zaznívající tóny unikátní loretánské zvonkohry jistě neuniknou pozornosti žádného tuzemského ani zahraničního návštěvníka, který tudy prochází směrem k Pražskému hradu.

Byla by ale velká škoda, spokojit se jen s tímto malebným pohledem, jenž se nám otevírá z terasy před Černínským palácem. Ti, kteří sestoupí až na Loretánské náměstí a projdou branou Lorety, budou příjemně překvapeni dispozicí poutního místa a věříme, že ocení zajímavosti, které jsou na místě k vidění.

Projdeme-li průčelní budovou, ocitneme se totiž u samotné lorety - tedy vlastní Loretánské kaple, takzvané Svaté Chýše. Je to kopie nazaretského svatého domku, který je uctíván v italském Loretu jako místo, v němž došlo k zázraku Vtělení. Kaple, na vnějšku po italském vzoru bohatě zdobená reliéfy, je duchovním středem celého poutního místa. Stojí volně v prostoru nádvoří, obklopena patrovým ambitem s nárožními kaplemi.

V ose nádvoří, za loretánskou kaplí, můžeme navštívit kostel narození Páně - jeden z nejkrásnějších zachovaných rokokových interiérů v Praze. Na pravidelných koncertech pro návštěvníky se zde rozeznívají barokní varhany. Hudba provází příchozí po celou dobu jejich návštěvy - každou hodinu se celá budova rozezpívá mariánskou písní zvonkohry. Ve svátky místní varhaníci hrají na klaviatuře zvonkohry celé skladby duchovní hudby.

Na závěr prohlídky návštěvníci přicházejí do prostorů klenotnice, kde je vystavena podstatná část proslulého Loretánského pokladu. Vedle pokladu při katedrále svatého Víta jde o nejcennější chrámový poklad v republice. Vévodí mu Diamantová monstrance, zvaná též Pražské slunce, zhotovená na konci 17. století ve Vídni s použitím neuvěřitelných 6.222 diamantů.

Dramatická tvorba

Premiéra: 6.4.2012

Výroba: 2011