I v nelehké době přinášíme dobré zprávy
P. Vojtěch Kodet - Blahoslavenství: Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost
Cyklus P. Vojtěch Kodet
P. Vojtěch Kodet - Blahoslavenství: Blahoslavení tvůrci pokoje
Cyklus P. Vojtěch Kodet
P. Vojtěch Kodet - Blahoslavenství: Blahoslavení čistého srdce
Cyklus P. Vojtěch Kodet
P. Vojtěch Kodet - Blahoslavenství: Blahoslavení milosrdní
Premiéra 5. 4. 2020 19:10 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Blahoslavenství: Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti
Premiéra 29. 3. 2020 19:15 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
Premiéra 22. 3. 2020 19:15 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Blahoslavenství: Blahoslavení plačící
Premiéra 15. 3. 2020 19:10 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Blahoslavenství: Blahoslavení chudí v duchu
Premiéra 8. 3. 2020 19:10 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Blahoslavenství: Blahoslavený Ježíš
Premiéra 1. 3. 2020 19:10 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o posledním soudu (Mt 25,31-46)
Premiéra 1. 7. 2018 17:15 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o hřivnách (Mt 25,14-30)
Premiéra 24. 6. 2018 17:00 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o deseti družičkách (Mt 25,1-13)
Premiéra 17. 6. 2018 17:25 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o svatební hostině (Mt 22,1-14; Lk 14,7-24)
Premiéra 10. 6. 2018 17:15 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o nepoctivém správci (Lk 16,1-9)
Premiéra 3. 6. 2018 17:00 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16)
Premiéra 27. 5. 2018 17:15 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o pokladu, perle, síti a hospodáři (Mt 13,44-52)
Premiéra 20. 5. 2018 17:00 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o pleveli mezi pšenicí (Mt 13,24-30; 36-41)
Premiéra 13. 5. 2018 17:00 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o zasetém semeni, o hořčičném zrnku a o kvasu
Premiéra 6. 5. 2018 17:00 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o světle (Mk 4,21-25; Lk 8,16-18)
Premiéra 29. 4. 2018 17:00 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o rozsévači (Mt 13,1-9; Mk 4,1-9; Lk 8,4-8)
Premiéra 22. 4. 2018 17:00 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Vám je dáno znát tajemství Božího království (Mk 4,10-11)
Premiéra 15. 4. 2018 17:00 | Cyklus P. Vojtěch Kodet | video
Cyklus P. Vojtěch Kodet
Cyklus P. Vojtěch Kodet
Cyklus P. Vojtěch Kodet
Cyklus P. Vojtěch Kodet
123 ...