I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Neděle 1. října – Velehrad, bazilika, slavnostní koncert ke 100. výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana

Středa 4. října – Olomouc, Klášterní Hradisko, koncert Podzimního festivalu duchovní hudby

Pátek 6. října – Slovensko, Červený kláštor (okr. Kežmarok), Celoslovenská pouť Charit

Pátek 20. října – Praha, katedrála, mše sv. u příležitosti předávání Ceny Charity

Sobota 21. října – Olomouc, katedrála, koncert Podzimního festivalu duchovní hudby

Neděle 22. října – Brno, sál Milosrdných bratří, předávání Ceny Celestýna Opitze za hospitalitu

Sobota 18. listopadu – Praha, bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, mše sv. za předčasně narozené děti

Neděle 17. prosince – Ostrava-Heřmanice, kostel sv. Marka, koncert pěveckého sboru Permoník