I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bible pro nejmenší

Izák a Rebeka

Duchovní pořady

Premiéra: 3.10.2012

Výroba: 2007

Abrahámův syn Izák vyrostl, a tak Abrahám řekl svému služebníkovi "Běž do země, ze které pocházím, a najdi tam ženu pro mého syna. Služebník naložil na velbloudy dary a vydal se na cestu...

Duchovní pořady

Premiéra: 3.10.2012

Výroba: 2007