I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Svatý dům v tajemném Loretu

Dokumentaristika

Premiéra: 9.10.2012

Výroba: 2010

Loreto je první mariánskou svatyní mezinárodního významu a po staletí je opravdovým srdcem křesťanské mariánské úcty,“ zdůrazňuje Jan Pavel II. „ Je to ikona posvěcená vírou a zbožností celých generací poutníků, kteří svýma rukama a koleny tvarovaly kameny této svatyně. Zbožnost, která nabývá své vrcholné intenzity v noci z 9. na 10. prosince. Ke slavení Přenesení Svatého domu je socha Panny Marie loretánské přinesena v procesí po hlavních ulicích tohoto města v kraji Marche.

Dokument představuje diváků umělecké poklady, oddanost věřících a náboženské poselství domu Panny Marie, který je součástí poutní svatyně v italském Loretu. Svatá chýše není jen památka, ale také ikona, jejímž prostřednictvím vnímáme duchovní kontakt s tajemstvím naší víry.

Dokumentaristika

Premiéra: 9.10.2012

Výroba: 2010