I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bible pro nejmenší

Poslední večeře

Duchovní pořady

Premiéra: 29.10.2012

Výroba: 2007

Boží lid slavil první pesah, když vyšli z Egypta. Od té doby ho slavili každý rok. Jednou šel Ježíš a jeho učedníci do Jeruzaléma, aby slavili pesah. Ježíš cestou řekl: “Jděte do města a najděte hříbě osla. Odvažte ho a přiveďte ho ke mně. Když se vás někdo zeptá, kam ho odvádíte, řekněte – Pán ho potřebuje...”

Duchovní pořady

Premiéra: 29.10.2012

Výroba: 2007