I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ohlédnutí za Celostátním setkáním mládeže Žďár 2012

Mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Dokumentaristika

Výroba: 2011

Dokumentaristika

Výroba: 2011