I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak potkávat svět

s převorem břevnovského kláštera Prokopem Siostrzonkem a Renatou Putzlacher - Buchtovou

Zábava

Premiéra: 1.11.2012

Výroba: 2012

Pozvání Jiřího Pavlici přijali převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek, česko-polská básnířka Renata Putzlacher - Buchtová a zpěvačka Malgorzata Pikus.

Petr Prokop Siostrzonek OSB pochází z Českého Těšína. V roce 1990 byl jmenován převorem Benediktínského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. 

Renata Putzlacher - Buchtová je česko-polská básnířka, překladatelka, autorka písňových textů, divadelních scénářů a dramaturgyně polské scény Těšínského divadla Renata Putzlacher. 

Malgorzata Pikus vystudovala herectví na soukromé škole SPOT v Krakově. Od 15 let účinkuje v Těšínském divadle v Českém Těšíně, kde působí dodnes a na jehož jevišti ztvárnila desítky postav.

Zábava

Premiéra: 1.11.2012

Výroba: 2012