I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Diecézní pouť dětí v Milevsku

Dokumentaristika

Premiéra: 21.11.2012

Výroba: 2012

Téma této poutě bylo : "Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví a modlitbách vytrvalí." (Řím.12,12). Pouť začala mší svatou, kterou celebroval strahovský opat Mons. Michael J. Pojezdný, O.Praem. Mše se zúčastnilo z celé diecéze 600 dětí s doprovodem dospělých. Dále děti plnily úkoly podle svého zájmu, vyslechly si krátké divadelní představení, seznámily se s programem televizního vysílání NOE a poslední stanoviště bylo motivováno uličkou strachu, na jejímž konci byla „Rajská zahrada“. Obtiskem své ruky na velkém plakátu si každý vložil svou naději do rukou Božích. Závěrem této krásné pouti následovalo závěrečné požehnání na cestu a rozloučení.

Dokumentaristika

Premiéra: 21.11.2012

Výroba: 2012