I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Salesiáni v Brazílii

Dokumentaristika

Premiéra: 31.1.2013

Výroba: 2012

V roce 1883 sem přišla z Itálie skupina řeholníků vyslaná Donem Boskem, aby sem přinesli své jedinečné učení a charisma založené na náboženství a lásce samozřejmě zaměřeném na potřeby mladé generace. Hlavním cílem práce misionářů mezi domorodci bylo vytvoření škol, farností a oratoří spolu se zavedením sociálních kurzů, soukromých škol na úrovni vysokoškolského vzdělání, vytvoření místních rádií, vydavatelství a audiovizuálních center. Díky tomu je Brazílie po Indii, Itálii, Španělsku a Polsku na pátém místě na světě v působení salesiánů.

Dokumentaristika

Premiéra: 31.1.2013

Výroba: 2012