I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Nábožné združenie svätého Jozefa

Dokumentaristika

Premiéra: 22.12.2012

Výroba: 2012

V roku 1913 ho založil bl. Alojz Guanella (1842 – 1915) a schválil pápež sv. Pius X. Cieľom je rozširovať úctu k sv. Jozefovi, patrónovi Cirkvi a dobrej smrti, ako aj usilovať sa o duchovné dielo modlitieb a dobrých skutkov na pomoc zomierajúcim, aby dosiahli milosť večného života. Primárne sídlo združenia sa nachádza v Ríme pri Kostole sv. Jozefa. Členovia združenia, ktorých sú milióny po celom svete, sú účastní na milostiach plynúcich zo svätých omší, ktoré sa každý deň slávia v tomto chráme a na Slovensku každú stredu v Kláštore sv. Jozefa v Kremnických Baniach. Tak isto majú účasť na duchovných dobrách z pokladu svätých omší, svätých prijímaní, modlitieb a kajúcich skutkov lásky tohto apoštolátu, ba sú účastní na milostiach aj po svojej smrti. S dobrým srdcom sa modlia za umierajúcich, spomínajú si na nich pri svätom prijímaní, obetujú za nich dobré skutky a vyprosujú im odpustenie a milosť.

Dokumentaristika

Premiéra: 22.12.2012

Výroba: 2012